ආව එවුන්

Wednesday, April 27, 2011

අපි


කප්පරක් ප්‍රේම කර
කෙදිනවත් එක් නොවී
එකිනෙකා වෙනුවෙන් සදා
දිවි ගෙවන ඔයයි මමයි
අනුරාදපුරයේ ගිලුනු
කූට්ටම් පොකුනු දෙක වගෙයි නේද?
දේව්දාස්

‎අනඞගයා: "දේව්දාස් උබ මැවූ සිහින මැදුරේ දොරකදත වෙල නිදන්නෙ ඇයි?"
දේව්දාස්:   "උබ එකම ගැහැනියකට ඊතල දෙකක් විද්දා.ඇගේ විලාපය අසනු බැරිව මා මට වෙන්වූ ඊතලය ගලවා දැමුවා."
අනඞගයා: "මම උබට වෙන ගෑනියක් සොයා දෙන්නම්."
දේව්දාස්:    "එපා එපා. මම මෙහෙමම ඉන්නම්."

(අරක්කු බොතලයක් දෙයි)
අනඞගයා: "ඕන උනොථ් මේක පාවිච්චි කරපන්.."
දේව්දාස්: "ස්තුතියි මහත්මයා"
අනඞගයා:"හැබැයි මට උබට සුබ පතන්න බෑ."