සුසිනිදු දගකාර සුකොමල
කෙස් වැටිය නටනා අපූරුව
විඩාබර දෙනෙතින් යුතුව
දෙනෙතු සොරකම් කරන සුරගන
චාම් සාරියකින් හැඩව
කනෙහි සිරකල හීන් කරාබු
පාට පාට ගලින් එල්වූ
මාලය ගෙලට වදයක්ද?
ඇගිලි තුඩු වලින්
ඉස්සී ඉස්සී ඔය බලන්නේ
මම එන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා.
උදේ ඉදලා වැඩම හින්දා
සුන්දර මුහුනත් අදුරු පැහැ වීලා
"මොකද අද පරක්කු?"
මව් අසන හින්දා
හැකි ඉක්මනින් නිවසට
ඇරලවිය යුතුයි...
අක්කා  

Comments

  1. අම්මපා කවිය ඉවර වෙනකොටයි දැන ගත්තෙ අක්කා ගැන කියලා තියෙන්නෙ කියලා ........ එල ........

    ReplyDelete

Post a Comment

මොකක් හරි කිව්වනම් හෙන ගැම්මක් මට ඒක

Popular posts from this blog

චිරංසීන්-02 මෙතක් ආ මඟ

යමින් ගමන් සටහන්

සුලඟ ඉතින් කොහොමද ?