ආව එවුන්

Thursday, May 5, 2011

සුසිනිදු දගකාර සුකොමල
කෙස් වැටිය නටනා අපූරුව
විඩාබර දෙනෙතින් යුතුව
දෙනෙතු සොරකම් කරන සුරගන
චාම් සාරියකින් හැඩව
කනෙහි සිරකල හීන් කරාබු
පාට පාට ගලින් එල්වූ
මාලය ගෙලට වදයක්ද?
ඇගිලි තුඩු වලින්
ඉස්සී ඉස්සී ඔය බලන්නේ
මම එන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා.
උදේ ඉදලා වැඩම හින්දා
සුන්දර මුහුනත් අදුරු පැහැ වීලා
"මොකද අද පරක්කු?"
මව් අසන හින්දා
හැකි ඉක්මනින් නිවසට
ඇරලවිය යුතුයි...
අක්කා  

1 comment:

  1. අම්මපා කවිය ඉවර වෙනකොටයි දැන ගත්තෙ අක්කා ගැන කියලා තියෙන්නෙ කියලා ........ එල ........

    ReplyDelete

මොකක් හරි කිව්වනම් හෙන ගැම්මක් මට ඒක