ආව එවුන්

Sunday, August 4, 2013

ඔහු ....

ඔහු ආදරය කලා ඔය නිල් ඇස් වලට..
 ඔහු ආදරය කලා ඔය කොවුල් කටහඩට..
ඔහු ආදරය කලා ඔය කීරි කෙස් වලට...
ඔහු ආදරය කලා ඔය රෝස දෙතොලට...

මට මතකයි එක වැසිබර හැන්දෑවක තෙමි තෙමි ඔහු ඔබේ පස්සෙන් ආපු හැටි..
මට මතකයි ඔබට ඔහු ගැන සතපහක කුතුහලයක් නොතුබුන හැටි...
ඔබ බසයේ අසුනක වාඩි වී යද්දි ඔහු පාපුවරුවේ එල්ලී නුබ දෙස බලා උන්නු හැටි...
මට මතකයි බස් නැවතුමේ පැය ගානක් ඔබ එනතුරු ඔහු බලා හිටිය හැටි...

පණටත් වඩා ආදරය කලා ඔහු නුබට ඔබ නොදන්නව ඇති...
ඒක නිසා වෙන්ටෑ අද ඔහු නෙපෙන්නේ ලග පහතක...
එදා නුබ බසයට  නගිද්දී ඔබේ ආදර පෙම්වතා එක්ක..
ඔහු නුබ පස්සෙන් ආවේ ආවේ ඔහුගේ ආදරය කරන්නට...

මගේ යාලුවා ... එදා හුගක් පරක්කු වෙලා බස් එකට..
ඒක වෙන්නැති ඔහු දිව ආවේ කෙසේ හෝ ගොඩවෙන්නට..
වැස්‍ස දිනයක් නිසා ගිලිහුනා ඔහුගෙ අත..
යටවුනා ඔහු නුබ පෙම්සුව විදපු බසයට ම ...

No comments:

Post a Comment

මොකක් හරි කිව්වනම් හෙන ගැම්මක් මට ඒක