ආව එවුන්

Sunday, February 28, 2016

හීනයට සෙනෙහසින්

ලන් වෙලා ඉන්න
වෙන් වෙලා යන්න
ආයෙ නොයෙනා ලෙසින්
නෙත් පුරා උන්න
ප්‍රේමයේ හීන
නැතිවෙලා ලෝකයෙන්
සංසාරයේ කොතැන
වැරුදුනිද කොහොම
නොතේරෙයි මට තවත්
සුන්දරයි කියපු
අහින්සක කමම
රිදවනා මේ තරම්...

ඇස් පුරා කියන ඔය ආදරෙන්
හිත් පුරා කුමට බැදුනිද පෙමින්
ලස්සනයි කීව ඔබ ගැන තවත්
රෑ පුරා දකින්නෙම් හීනයෙන්

ඊයෙ අද නුදුටු
අහින්සක රුවට
හිත බැදීලා සෙනින්
අහසෙ දුර ඈත
තාරකා වලට
කුමට බැදුනිද හිතින්..
යෞවනේ හීන
බොලද ඇයි මෙහෙම
මට නොතේරෙන ලෙසින්
හිත් පුරා කීව
පිටු පුරා ලීව
හිමි?? අහිමි?? සෙනෙහසින්

1 comment:

මොකක් හරි කිව්වනම් හෙන ගැම්මක් මට ඒක